Hội khuyến học phường Nguyễn Thị Minh Khai tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài – năm 2016

 

 

Bà Vũ thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố phát biểu tại hội nghị 

      Năm 2016, được sự quan tâm chỉ đạo của Hội khuyến học thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai, Hội Khuyến học phường đã làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức hội vững mạnh. Các phong trào xây dựng xã hội học tập, “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” được nhân dân hưởng ứng tích cực và từng bước phát triển. Hiện nay, Hội khuyến học phường có 19 chi hội với trên 1.200 hội viên. Do làm tốt công tác tuyên truyền, các chi hội vận động xây dựng quỹ hội đạt cao. Trong năm Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học được trên 7 triệu đồng, từ nguồn đó đã khen thưởng kịp thời cho các dòng họ, gia đình, thầy, cô giáo và các em học sinh đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016.

Phát biểu tại hội nghị bà Vũ thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố và ông Phạm Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND phường đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của hội khuyến học phường trong năm qua, đồng thời cũng đề nghị năm 2017 Hội khuyến học phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác khuyến học, khuyến tài; nâng cao hoạt động giáo dục cộng đồng; động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Ông Phạm Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND phường trao giấy khen cho các chi hội,gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học năm 2016.

 Tại hội nghị, Hội Khuyến học phường đã khen thưởng cho 03 chi hội, 11 gia đình và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học năm 2016.