Hội LHPN phường Đức Xuân gắn biển đoạn đường tự quản tại tổ dân phố 12

Tại đây, gần 30 hội viên phụ nữ Chi hội phụ nữ 12 thực hiện tổng vệ sinh, hót đất sạt lở tuyến đường dân sinh, phát quang bụi rậm hai bên đường và gắn biển đoạn đường phụ nữ tự quản.

Đến thời điểm này, Hội LHPN phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn đã có 12 tuyến đường được gắn biển“đoạn đường phụ nữ tự quản”. Đây là cách để Hội LHPN phường Đức Xuân tiếp tục thực hiện tốt tiêu chí xanh, sạch, đẹp tại khu dân cư, khơi dậy ý thức tự giác bảo vệ môi trường sống của người dân địa phương./.