Hội LHPN thành phố Bắc Kạn tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được các cấp hội thành phố tích cực triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức như:  duy trì và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng kế hoạch hoạt động các mô hình phụ nữ hỗ trợ nhau phát triển kinh tế,. quản lý nguồn vốn  tiết kiệm tại chi, tổ với số tiền hơn 01 tỷ đồng tạo điều kiện vốn vay tại chỗ cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn, nhất là ưu tiên hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; Các cấp Hội cũng phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Kạn, Quỹ xã hội của tỉnh, Quỹ tài chính vi mô thực hiện nhận ủy thác cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ các nguồn vốn trên 60 tỷ đồng.