Hội nạn nhân chất độc da cam/Đioxin thành phố Bắc Kạn tổng kết công tác Hội năm 2017

Hội nạn nhân chất độc da cam/Đioxin thành phố Bắc Kạn có 08 cơ sở hội, với 316 hội viên. Phát huy vai trò tổ chức hội đặc thù, trong năm 2017 hội đã tuyên truyền vận động hội viên đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Phối kết hợp cùng các tổ chức, ban, ngành vận động các nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân với số tiền trên 31 triệu đồng để trao tặng hơn 100 xuất quà cho hội viên. Kịp thời thăm hỏi, động viên hội viên khi ốm đau, từ trần. Lập danh sách đưa 18 hội viên đi điều dưỡng theo chế độ, vận động hội viên tích cực vươn lên phát triển kinh tế.

       Năm 2018, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin thành phố Bắc Kạn tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thi đua lập nhiều thành tích trong lao động sản xuất, tham gia góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị –  trật tự an toàn xã hội; tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ hội ở cơ sở; tiếp tục vận động hội viên tham gia tổ chức hội, động viên giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tạo mọi điều kiện để các gia đình hội viên có cuộc sống ổn định./.