Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) Hội Cựu Chiến binh phường Nguyễn Thị Minh Khai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012-2017

        Thay mặt Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh phường, đồng chí Hà Thiên Hiện – Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường đã trình bày báo cáo tổng kết công tác hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

     Năm 2016, Hội CCB phường tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Hội đã phối hợp tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới toàn thể cán bộ, hội viên các chi hội; phối hợp các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền luật phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ cho hơn 200 cán bộ, hội viên; quản lý 04 tổ vốn vay ủy thác NHCSXH trên 1,3 tỷ đồng cho 57 hội viên vay; vận động ủng hộ xây dựng quỹ đồng đội được trên 206 triệu đồng giúp 42 hội viên vay phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, Hội còn vận động hội viên ủng hộ các loại quỹ khác do các cấp phát động được gần 20 triệu đồng; ủng hộ 03 hội viên mắc bệnh hiểm nghèo gần 5 triệu đồng. Phối hợp với Đoàn thanh niên giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ được 12 buổi cho hơn 400 lượt học sinh tham dự.

      Hội đã thực sự trở thành trung tâm đoàn kết vận động CCB giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “CCB gương mẫu” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết các dân tộc. Với những thành tích đạt được trong năm 2016, đã có 04 chi hội và 12 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Các đại biểu dự hội nghị

     Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Hội đã thông qua dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội CCB phường Nguyễn Thị Minh Khai, nhiệm kỳ 2017-2022; đề án nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội CCB phường nhiệm kỳ 2017-2022, được tổ chức vào trung tuần tháng 01/2017.