Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn lần thứ 57  

Chiều ngày 31/10, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 57.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp BTV

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ; thông qua Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023./.

Đặng Tuyết