Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn tháng 11/2022

Sáng ngày 21/11, Thường trực Thành ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ định kỳ tháng 11/2022. Đồng chí Cù Ngọc Cường -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

          Hội nghị thống nhất một số nội dung về công tác phát triển Đảng, tổ chức cán bộ và kiện toàn cấp ủy cơ sở; thống nhất các tiêu chí đánh giá tổ chức cơ sở Đảng năm 2022. Xin ý kiến dự thảo các kế hoạch, báo cáo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh. Thống nhất thời gian, nội dung chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020- 2025; công tác kiểm tra của cấp ủy. Dự thảo kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Thành ủy giai đoạn 2022- 2025. Cho ý kiến về nội dung chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Xem xét, cho ý kiến đối với các đề nghị của UBND thành phố. Rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm vụ năm 2022.

Sau khi thảo luận, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cơ bản nhất trí với nội dung đánh giá thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Kết luận Hội nghị, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ theo từng lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, phấn đấu đạt kết quả năm 2022 đã đề ra./.

                                    Đặng Tuyết