Hội Nông dân phường Sông Cầu trao tặng 40 chiếc ghế nhựa cho nhân dân tổ dân phố 19

(backancity.gov.vn) – Chiều ngày 31/1/2024, tại nhà văn hóa tổ, Hội Nông dân phường Sông Cầu trao tặng 40 chiếc ghế nhựa cho bà con nhân dân tổ 19.

Tổ dân phố 19, phường Sông Cầu có tổng số 40 hộ dân. Đời sống bà con còn nhiều khó khăn so với mặt bằng chung so với các tổ dân phố khác trên địa bàn phường. Thu nhập của người dân chủ yếu là lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Bà con vừa được xây dựng nhà văn hóa mới.

Hội Nông dân phường Sông Cầu trao tặng 40 chiếc ghế nhựa, trị giá gần 5 triệu đồng

Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, hỗ trợ người dân trong tổ hoàn thiện các thiết chế nhà văn hóa, Hội Nông dân phường Sông Cầu đã tuyên truyền, vận động hội viên, các hộ sản xuất kinh doanh mua tặng 40 chiếc ghế nhựa, trị giá gần 5 triệu đồng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tổ dân phố số 19 tổ chức hội, họp, hoạt động văn hóa cộng đồng.

Đại diện tổ dân phố 19 trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Hội Nông dân phường đối với bà con trong tổ phố. Trong thời gian tới, Chi bộ, tổ phố cùng các chi hội sẽ tiếp tục vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, vận động hội viên, đặc biệt là hội viên nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần./.

Triệu Biển