Hội Nông dân thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều ngày 13/1, Hội nông dân thành phố Bắc Kạn tổng kết đánh giá công tác năm 2020; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.  Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ  Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011-2020”.

Đại diện lãnh đạo Hội nông dân tỉnh Bắc Kạn trao Bẳng khen cho các tập thể, cá nhân

Năm 2020, nhìn chung công tác Hội và phong trào nông dân của Thành phố đã đạt được một số kết quả đáng kể như: Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội luôn được quan tâm chú trọng; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức hoạt động và việc làm cụ thể thiết thực, các phong trào của Hội đã thu hút được đông đảo hội viên nông dân tham gia. Một số chỉ tiêu thi đua như: công tác tuyên truyền; vận động hội viên đăng ký đạt gia đình văn hóa đạt tỷ lệ cao;… Cụ thể: Trong năm đã thành lập mới được 02 chi hội, tuyên truyền, vận động kết nạp mới được 63 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thành phố là 2.731 hội viên/102 chi hội; Thành lập 06 tổ hội nghề nghiệp/56 thành viên. Thành lập 08 mô hình “ Chi hội Nông đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông” với 442 thành viên tham gia. Có 19 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; Hội đã tổ chức cung ứng phân bón trả chậm vụ là 73 tấn phân các loại; cung ứng 13.750 con giống; 17 tấn cám/ 96 hội viên; Hội triển khai và quản lý các nguồn vốn vay hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, đối tượng; hiện tại hội viên nông dân phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, chủ động liên kết với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; Cán bộ, hội viên nông dân đóng góp được 53 triệu đồng và 240 ngày công lao động để đổ bê tông làm đường giao thông nông thôn với chiều dài 480 m; duy tu, bảo dưỡng được 13km đường giao thông nông thôn;, sửa chữa 25 km kênh mương nội đồng đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ cho sản xuất; sửa 01 cầu, thu gom rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp… năm nay, có 491 hội viên nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp;….

Trong năm 2021, các cấp hội nông dân thành phố Bắc Kạn phấn đấu thực hiện 13 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, Hội Phấn đấu 100% hội viên được tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và văn bản của Hội. Kết nạp mới 15 hội viên trở lên;  Có 30%  hội viên đăng ký hộ SXKD giỏi và có 15% hội viên đạt SXKD giỏi các cấp; Tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả 08 mô hình trở lên; Xây dựng 01 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả do Hội Nông dân hướng dẫn, tổ chức; Có 90% hộ hội viên nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và có 85% hộ đạt gia đình văn hoá trở lên…

Sau 10 năm thực hiện Đề án số 966- ĐA/HNDTW ngày 31/12/2010 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011-2020”. Hội Nông dân thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hiện nay, Hội Nông dân thành phố đang quản lý 03 nguồn vốn quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng số tiền là 3.213.382 triệu đồng. Về hoạt động vay vốn: Tổng nguồn vốn Trung ương ủy thác cho vay là: 7.249.0 triệu đồng/22 dự án/278 lượt hộ vay để chăn nuôi lợn nái, chăn nuôi gà, trồng và chăm sóc cây ăn quả, làm chổi chít… Tổng nguồn vốn HND tỉnh Bắc Kạn ủy thác cho vay là số tiền là 1.650 triệu đồng/05 dự án/55 lượt hộ vay để chăn nuôi gà, lợn và trồng cây ăn quả.  Nguồn của Thành phố đã triển khai cho vay với tổng số vốn là 1.521,45 triệu đồng/25 dự án cho 187 lượt hộ hội viên vay tại 8 xã, phường để chăn nuôi và trồng trọt. Nguồn ngân sách cấp cho Hội Nông dân thành phố 150 triệu đồng. Việc triển khai các nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, nguồn vốn đến hạn thu hồi rà soát hộ có nhu cầu lập dự án mới theo quy định, các hội viên nông dân tham gia dự án đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả cao, đảm bảo ổn định đời sống và tăng thu nhập. Hội viên nông dân yên tâm lao động sản xuất, được tiếp cận KHKT, đưa giống mới vào sản xuất có hiệu quả; kinh tế, văn hóa, xã hội luôn được phát triển, nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày càng được khởi sắc, xuất hiện nhiều nông dân tiêu biểu điển hình, nhiều hộ đạt SXKD giỏi các cấp. Cụ thể như: hộ bà Nguyễn Thị Hồng Gấm, tổ 19, phường Sông Cầu với mô hình trồng cây ăn quả, thu nhập đạt trên 350 triệu đồng/năm; hộ bà Tạ Thị Liên, tổ 9; bà Trần Thị Hương, tổ 5, phường Nguyễn Thị Minh Khai mô hình trồng cây ăn quả và chăn nuôi, thu nhập đạt trên 200 triệu đồng/ năm; hộ ông Trần Văn Dũng, tổ 2, phường Chí Kiên, thu nhập đạt trên 250 triệu đồng/năm…

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố trao giấy khen cho các hộ đạt danh hiệu ” Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”

 Hội nông dân thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích năm 2020

Nhân dịp này, có  01 tập thể và 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương hội nông dân Việt Nam; Có 01 tập thể; 03 cá nhân được nhận Bằng khen của Hội nông dân tỉnh Bắc Kạn;  UBND thành phố trao giấy khen cho 14 hộ gia đình đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; Hội nông dân thành phố tặng giấy khen cho 27 tập thể; 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2020. /.

Triệu Biển