Hội thi đồ dùng, thiết bị dạy học tự làm bậc tiểu học tại thành phố Bắc Kạn

Tham gia Hội thi thiết bị dạy học tự làm bậc Tiểu học lần này có 76 sản phẩm của các giáo viên thuộc 9 trường Tiểu học trên địa bàn thành phố. Sản phẩm dự thi là các mô hình, thiết bị mô phỏng, đồ dùng dạy học…được làm từ các nguyên vật liệu rẻ tiền, sẵn có, đơn giản, có giá trị trong giảng dạy và đảm bảo các yếu tố như: Tính sư phạm; tính khoa học, tính mỹ thuật; tính kinh tế và tính sáng tạo.

Hội thi được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên về khả năng tự làm đồ dùng, thiết bị dạy học, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao khả năng tự làm đồ dùng, thiết bị dạy học của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

 

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải A cho 13 sản phẩm, 48 sản phẩm đạt giải B và lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu để tham gia Hội thi cấp tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian tới./.