Hơn 30 chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Bắc Kạn tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ thành phố Bắc Kạn đã và đang được triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Tính đến ngày 28/5, có 31/46 chi, Đảng bộ trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 các chi, Đảng bộ cơ sở cho thấy hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội khóa trước đề ra. Kinh tế có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tăng trưởng theo hướng tăng tỷ trọng thương mại- dịch vụ, văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biển tích cực.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Đức Xuân nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

          Dự và chỉ đạo Đại hội, các đồng chí Thường trực Thành ủy , Ủy viên BTV Thành ủy đã biểu dương và ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà các Chi, Đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị các Chi, Đảng bộ cần làm rõ những hạn chế, tồn tại, và nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, phường, xã trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại các Đại hội, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nắm vững các quy định về bầu cử trong Đảng, sáng suốt lựa chọn bầu ra những cán bộ tiêu biểu xuất sắc có uy tín trách nhiệm cao, đủ phẩm chất năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tham gia vào Ban Chấp hành chi, đảng bộ khóa mới và và lựa chọn những đồng chí xứng đáng đủ tiêu chuẩn để bầu vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Theo kế hoạch Đại hội các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố sẽ hoàn thành xong trước ngày 15/6/ 2020.

Tác giả:  Hoàng Thạc