Hơn 9.400 học sinh thành phố Bắc Kạn tựu trường ngày 5/9

Để chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho năm cho năm học mới, thời gian qua ngành Giáo dục & Đào tạo thành phố đã tiến hành kiểm kê tài sản các lớp học, tổ chức  bồi dưỡng chính trị hè, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên ở cả 3 cấp học. Chỉ đạo các trường bố trí, sắp xếp phòng học đảm bảo diện tích sử dụng, đáp ứng tối đa cho việc dạy và học.

Năm học 2016-2017, ngành GD- ĐT thành phố tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh. Đổi mới công tác quản lý giáo dục & đào tạo. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Tăng cường thực hiện phân luồng học sinh phổ thông, coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách trong giáo dục, tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

Tại lễ khai giảng nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập đã được nhận được các phần quà của các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn  thành phố Bắc Kạn trao tặng./.