Họp thông qua các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế -Xã hội HĐND thành phố trình tại kỳ họp thứ 6

(backancity.gov.vn/) – Sáng ngày 23/6, Ban Kinh tế -Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn họp thông qua các báo cáo thẩm tra của Ban sẽ trình tại kỳ họp thứ 6. Bà Lèng Hoàng Diệu, Đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố chủ trì.

Dự và làm việc với Ban Kinh tế -Xã hội HĐND thành phố có đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và đại diện lãnh đạo một số phòng, ban liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu nghe các báo cáo thẩm tra gồm: Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 3); Dự thảo Nghị quyết phân bổ và điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG năm 2023; tình hình thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo của UBND thành phó về công tác chỉ đạo điều hành; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; Dự thảo Nghị quyết về cấp bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (đợt 2);

Bà Đàm Thị Thu Hà, Phó Trưởng Ban Kinh tế – xã hội HĐND thành phố thông qua nội dung các báo cáo thẩm tra.

Theo nội dung các báo cáo thẩm tra, đại diện lãnh đạo UBND thành phố cùng các phòng, ban chuyên môn (Phòng Tài chính -Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Ban Dịch vụ công ích, Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng thành phố) đã trao đổi, cung cấp thêm thông tin, làm rõ một vài số liệu, tài liệu hồ sơ nêu trong báo cáo.

Qua thảo luận, Ban Kinh tế -Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn đề nghị UBND thành phố Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban liên quan kịp thời bổ sung các ý kiến đóng góp; rà soát kỹ các số liệu, tài liệu hồ sơ, lưu ý thời gian hoàn thiện nội dung các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 6 đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra ./.

Triệu Biển