HƯỞNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT 2024: Tiết kiệm điện, tiết kiệm tài nguyên

BBK – Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn năng lượng, trong đó có điện năng đang trở thành vấn đề cấp bách, là giải pháp quan trọng giúp giảm áp lực cung cấp điện, góp phần đảm bảo điện cho sinh hoạt, sản xuất. Đây cũng là giải pháp trực tiếp giúp giảm hóa đơn tiền điện phải chi trả của mỗi cơ quan, doanh nghiệp và người dân.