Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng

Sáng 24/5/2022, Trung tâm Chính trị thành phố Bắc Kạn tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng cho gần 60 quần chúng ưu tú của 14 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Đồng chí Phạm Quyết Chiến- Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Bắc Kạn phát biểu khai mạc lớp học. 

Trong thời gian 04 ngày (từ ngày 24/5 – 27/5/2022) các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp học, nhằm giúp quần chúng, đoàn viên ưu tú nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc, từ đó xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./.

                                    Đặng Tuyết