Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Khai mạc phiên họp trù bị, đồng chí Nguyễn Văn Du – Bí thư tỉnh ủy Bắc Kạn, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Phiên trù bị có ý nghĩa quan trọng, bước chuẩn bị cho thành công của Đại hội. Vì vậy các đại biểu trên cơ sở tiếp thu đầy đủ, chính xác những quy định chung của đại hội, đặc biệt nắm chắc quy chế bầu cử trong đảng, quy định, hướng dẫn để mỗi đại biểu thực hiện tốt nghĩa vụ của mình trong đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thống nhất cao, để hoàn thành các nội dung Đại hội đã đề ra. 

Trong khuôn khổ ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã thông qua nội quy, quy chế làm việc; Quy chế bầu cử trong đảng; Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó Bí thư tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện lấy ý kiến và thông qua danh sách, số lượng  Đoàn chủ tịch Đại hội gồm  09 người, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 09 người và Đoàn Thư ký là 03 người. Các đại biểu đã biểu quyết nhất trí 100%.

Tại Đại hội, đồng chí Phương Thị Thanh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn báo cáo tóm tắt tổng kết việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 “Một số vấn đề cấp bách về  xây dựng Đảng hiện nay”. Tiếp đó, Đại hội tiến hành chia các tổ thảo luận để các đại biểu tham gia đóng góp  ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đảng bộ toàn quốc lần thứ XII. Điều này thể hiện tinh thần, trách nhiệm, tâm huyết của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn.

Sáng ngày 16/10/2015 Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn chính thức khai mạc.