Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Nông Thượng

Chiều ngày 4/11, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính thành phố Bắc Kạn do đồng chí Nguyễn Ánh Xuân, Trưởng Phòng Nội vụ làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Nông Thượng.

Kiểm tra trực tiếp công tác CCHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Nông Thượng

Theo báo cáo của xã Nông Thượng: UBND xã đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2022 với 20 nhiệm vụ. Đến thời điểm này, xã thực hiện được 16/20 nhiệm vụ. Xã tiếp thực hiện hiện các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm đảm bảo kế hoạch đề ra. Về công tác thông tin, tuyên truyền CCHC: UBND xã thực hiện thường xuyên với một số hình thức như: Đăng tải nội dung của Kế hoạch trên trang thông tin điện tử của xã, trên hệ thống hồ sơ công việc, các cuộc họp giao ban, cơ quan, hệ thống loa truyền thanh xã. UBND xã thực hiện các nhiệm vụ UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố giao đầy đủ, đúng hạn. Xã tổ chức được 15 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với 688 người tham dự, nội dung về Luật hộ tịch, TTHC, xây dựng nông thôn mới nâng cao,…

Công chức Văn phòng thường xuyên phối hợp với các công chức chuyên môn thực hiện rà soát TTHC theo quy định. Năm 2022, xã Nông Thượng rà soát được tổng số 12 TTHC. Về công bố, công khai TTHC, hồ sơ TTHC: Số TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa 108; số TTHC không tiếp nhận và trả kết quả tại BPMC là 01; số TTHC tiếp nhận và giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp là 01; số TTHC tiếp nhận và giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền là 07; số dịch vụ công trực tuyến là 38; số dịch vụ BCCI là 53. Kết quả giải quyết TTHC: Từ ngày 01/1/2022 đến hết tháng 30/9/2022: Tổng số TTHC tiếp nhận giải quyết: 351 hồ sơ và giải quyết đúng hạn. Tổ công nghệ số cộng đồng xã Nông Thượng và 15 tổ công nghệ số của 15 thôn trên địa bàn được thành lập theo quy định.

Qua nghe báo cáo, kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả của xã đạt được về công tác cải cách hành chính từ đầu năm 2022 đến nay. Đoàn kiểm tra CCHC thành phố đề nghị, xã Nông Thượng quá trình sử dụng phần mềm dùng chung, thư điện tử, hệ thống loa truyền thanh thông minh khi gặp vướng mắc cần thông tin kịp thời; thống kê số liệu việc đăng ký dịch vụ công Quốc gia và cán bộ công chức viên chức, Nhân dân trên địa bàn; số lượng thành viên Tổ công nghệ số và tài khoản trên dịch vụ công quốc gia. Phần QLVB khi giao việc phải bấm tạo hồ sơ. Thường xuyên quan tâm thực hiện vệ sinh công sở sạch, đẹp. DVC không đảm bảo tỷ lệ, phải tiếp nhận trực tuyến. Bộ phận địa chính về đơn thư kiến nghị, hòa giải tranh chấp đất đai phải đưa vào bộ phận một cửa để nhập hồ sơ. Tăng cường công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của xã. Nêu rõ những nhiệm vụ cụ thể về công tác CCHC chưa hoàn thành và đề xuất phương pháp thực hiện. Chủ tịch UBND xã cần phân công công chức chấm điểm CCHC,…

Hoàng Thạc