Kỳ họp thứ 6, HĐND phường Sông Cầu khóa VII

Sáng ngày 30/5/2023, HĐND phường Sông Cầu tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND khóa VII. Dự kỳ họp có đồng chí Lê Đăng Trưởng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Kỳ họp đã nghe các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 5 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 7 tháng cuối năm 2023.

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

Trong 5 tháng đầu năm, nhờ sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân tình hình kinh tế – xã hội của phường Sông Cầu tiếp tục phát triển, quốc phòng – an ninh được củng cố và giữ vững. Trong lĩnh vực kinh tế: Sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở địa bàn phường ổn định, có xu hướng phát triển. Có 351 hộ kinh doanh trên địa bàn phường, thị trường hàng hóa đa dạng, phong phú cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổng thu ngân sách thực hiện 5 tháng đạt trên 1 tỷ 900 triệu đồng, bằng 37,4% kế hoạch. Các hoạt động văn hóa tiếp tục được duy trì có hiệu quả, quốc phòng – an ninh ổn định và giữ vững.

Tuy nhiên, trên địa bàn phường Sông Cầu vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một số hộ dân chưa chấp hành trong việc giải phóng mặt bằng các công trình; tình trạng lấn chiếm lòng đường để kinh doanh buôn bán, công tác vệ sinh môi trường còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao còn thấp, mặc dù được tuyên truyền hướng dẫn nhưng tâm lý người dân còn e ngại việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, trong đó tập trung chủ yếu đến các lĩnh vực kinh tế – xã hội như: Công tác xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm xây dựng trái phép, công tác xã hội hóa thu gom rác thải; cần tăng cường một số biện pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao và ùn tắc giao thông; công tác kiểm tra, xử lý về trật tự an toàn giao; trật tự long đường vỉa hè; kịp thời giải quyết các phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; nâng cao công tác chuyển đổi số./.

Minh Cường