Một số hoạt động của Hội NCT phường Nguyễn Thị Minh Khai hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam (6/6/1941 – 6/6/2017)

 

Các thành viên CLB luyện tập bóng chuyền hơi

 

Múa nón trên quê hương quan họ

“Sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội”, “Tuổi cao – gương sáng” là phương châm mà hội NCT của phường hướng đến. Cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và nâng cao sức khỏe sẽ là động lực để NCT phát huy vai trò, uy tín đối với gia đình, cộng đồng; nêu gương sáng cho con cháu noi theo; tiếp tục cống hiến cho xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.