Nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn

(backancity.gov.vn) – Thời gian qua, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn đã có nhiều đổi mới về hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả, kịp thời thu thập các ý kiến của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, đáp ứng nhu cầu chính đáng, hợp pháp của cử tri và nhân dân.

Một buổi tiếp xúc cử tri tại phường Phùng Chí Kiên

Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 năm 2023. Vì vậy, trước kỳ họp này, các tổ đại biểu HĐND thành phố đã tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri tại 8/8 xã, phường. Tại các buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề được cử tri thành phố Bắc Kạn kiến nghị, đề xuất như: Việc cấp quyền sử dụng đất, các chính sách ưu tiên phát triển Nông – Lâm nghiệp; sự hỗ trợ của Nhà nước đối với chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới….

Là tổ trưởng Tổ dân phố số 7, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, ông Hoàng Văn Ưng thường xuyên được tham gia các đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thành phố, ông cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi vì được chuyển tải những ý kiến của cử tri chúng tôi đến các đại biểu HĐND để đóng góp ý kiến xây dựng thành phố ngày càng phát triển hơn. Chúng tôi mong muốn qua tiếp xúc xử tri để đạt được những nguyện vọng cử tri đưa ra..”

Qua các cuộc tiếp xúc cử tri cho thấy, các vị đại biểu HĐND thành phố đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị TXCT, đặc biệt đã tổ chức nhiều cuộc khảo sát thực tế để nắm chắc tình hình cử tri phản ánh. các đại biểu HĐND thành phố đã căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo địa phương được phân công phụ trách.

Trong năm 2023, Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp với lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ, các Tổ đại biểu HĐND thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp HĐND thành phố và các kỳ tiếp xúc cử tri chuyên đề tại 33 điểm với hơn 1.400 cử tri tham dự, hơn 230 cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị 427 vấn đề. Các ý kiến, kiến nghị đã được tổng hợp đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, trả lời bằng văn bản đến cử tri.

Ông Lê Đăng Trưởng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn cho biết: “Trong năm đối với hoạt động tiếp xúc xử tri, HĐND thành phố đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào quá trình thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri..”

Thời gian tiếp theo, Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn sẽ tiếp tục chỉ đạo các Tổ đại biểu thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm giải quyết tốt kiến nghị của cử tri trước, trong và sau mỗi kỳ họp HĐND, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân./.

 Minh Cường