Ngày hội công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên năm học 2017 – 2018

 

Tại Ngày hội, các em học sinh được tham gia thi nội dung theo từng chuyên hiệu với hình thức như:  Rung chuông vàng, múa hát, nhảy dân vũ, Nghi thức đội. Giáo viên Tổng phụ trách Đội sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá việc rèn luyện các nội dung theo từng chuyên hiệu; công nhận và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn luyện theo hạng đối với các em đội viên khối 6,7, 8, 9. Bên cạnh việc thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên, ngày hội “Công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên” đã thực sự trở thành một sân chơi có tính sáng tạo, đó là sự kết hợp hài hòa giữa việc ôn lại truyền thống của Đội và việc kiểm tra các chuyên hiệu theo từng hạng với các hình thức thi, vui chơi, tạo điều kiện cho các em đội viên, thể hiện tài năng, năng khiếu, tạo tâm lý phấn khởi thi đua thực hiện chương trình công tác Đội trong suốt năm học.

Tại chương trình, dựa trên kết quả các em đạt được, Ban Tổ chức đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn luyện theo hạng đối với các em đội viên các khối.