Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư số 2 phường Nguyễn Thị Minh Khai

Tại ngày hội các đại biểu và bà con nhân dân trong tổ đã cùng nhau ôn lại truyền thống 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2016), nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghe báo cáo những thành tích trong phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội mà cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân tổ 2 đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian qua, trong đó có kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

 Theo đó, trong năm qua, cộng đồng dân cư tổ 2 đã nỗ lực phấn đấu, cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt nội dung của cuộc vận động; đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được nâng cao; các phong trào tương thân, tương ái, chăm lo đối tượng chính sách trên địa bàn được triển khai có hiệu quả thông qua cuộc vận động ủng hộ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ Vì người nghèo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tổ được giữ vững, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, ra sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao. Năm 2016, tổ vinh dự đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, toàn tổ có 58/61 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”…

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Cù Thị Huệ – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy , đã biểu dương những thành tích của tổ 2 đạt được trong năm qua; đồng thời mong muốn cấp ủy Đảng, tầng lớp nhân dân cần tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, thực hiện tốt nội dung của cuộc vận động, coi đó là nhiệm vụ mang tính toàn dân, toàn diện, lâu dài; nâng dần mức sống của người dân; thường xuyên tuyên truyền quan tâm hỗ trợ những hộ dân nghèo, mỗi người dân, hộ gia đình trong tổ tự giác thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là những hạt nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

 

Tốp ca nữ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ 2 phường Nguyễn Thị Minh Khai

Cũng tại Ngày hội, các hộ gia đình văn hóa trong tổ đã được biểu dương khen thưởng và thưởng thức những tiết mục văn nghệ do bà con nhân dân biểu diễn, đã tạo nên bầu không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi.