Người dân thành phố Bắc Kạn hiến hơn 19.300m2 đất xây dựng nông thôn mới

(backancity.gov.vn)-Hưởng ứng phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong 3 năm qua, thành phố Bắc Kạn đã vận động được gần 120 hộ dân hiến hơn 19.000m2 đất để xây dựng các công trình công cộng, đường giao thông, đường lâm nghiệp…

Người dân xã Nông Thượng hiến đất làm đường xây dựng NTM

Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Người dân thành phố ngoài hiến đất làm đường còn đóng góp hơn 3.000 ngày công lao động tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm; nạo vét 18km kênh mương; làm mới, sữa chữa đường bê tông, công trình điện thắp sáng.

Chính quyền các địa phương tại thành phố Bắc Kạn cũng phối hợp tổ chức hướng dẫn khoa học kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho người dân…góp phần nâng cao đời sống của bà con và làm thay đổi diện mạo các vùng nông thôn trên địa bàn./.

Hoàng Thạc