Nói chuyện chuyên đề nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

Hội nghị nói chuyện chuyên đề thu hút hơn 700 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hội viên phụ nữ đến từ các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Bắc Kạn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ths. Nguyễn Thị Hảo – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội trao đổi, chia sẻ các vấn đề: lịch sử, ý nghĩa của Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; vai trò của gia đình, những thách thức đối với gia đình và sự cần thiết phải xây dựng gia đình trong thời kỳ mới; nhận thức chung về bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em; tôn vinh những giây phút sum họp của mọi gia đình Việt Nam bên bữa cơm gia đình hạnh phúc, đầm ấm.

Hội nghị nói chuyện chuyên đề nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hội viên phụ nữ trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc; nâng cao nhận thức của mỗi gia đình trong việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, trẻ em. Nâng cao hiểu biết, ý thức, trách nhiệm của các thành phần trong xã hội trong việc chung tay xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc./.