Nông dân thành phố Bắc Kạn thi đua lập thành tích chào mừng Đại hộ

(backancity.gov.vn) Năm 2023 là năm diễn ra Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Để lập thành tích chào mừng sự kiện quan trọng này, cùng với các cấp Hội Nông dân trong tỉnh, nông dân thành phố Bắc Kạn đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Hội nông dân phường Sông Cầu triển khai trồng rừng

         Theo kế hoạch của Hội Nông dân thành phố, thời gian qua, Hội Nông dân phường Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức nhiều hoạt động, trọng tâm là các hoạt động hướng đến xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội Nông dân phường phát động trong các chi hội, mỗi chi hội ít nhất có 1 công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp. Với tinh thần, trách nhiệm, các hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các hội viên.

Bà Phạm Thị Thúy, Chủ tịch Hội Nông dân phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn: “Hướng tới đại hội nông dân cấp tỉnh, chúng tôi cũng đã chỉ đạo các chi hội thực hiện các phần việc như quét, dọn đường làng, ngõ xóm, trang hoàng ngõ xóm, thi đua phát triển kinh tế.”

Hiện nay, toàn thành phố có hơn 2.700 hội viên hội nông dân. Phát huy thành tích là một đơn vị đi đầu trong thực hiện các phong trào, Hội Nông dân thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các hoạt động hướng tới Đại hội Nông dân cấp tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam. Hội viên nông dân đều hăng hái thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, chính quyền. Để tạo đợt thi đua lan tỏa mạnh mẽ, Hội Nông dân thành phố đã ban hành kế hoạch cụ thể, giao cho các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện các công trình, phần việc gắn với tình hình thực tiễn của mình. Đặc biệt, đầu tháng 9/2023, Hội Nông dân thành phố tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Bà Phạm Thị Sinh, Chủ tịch Hội nông dân Thành phố Bắc Kạn cho biết: “Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân trong công tác, lao động, sản xuất, Hội Nông dân thành phố đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, hội viên toàn thành phố. Phấn đấu, mỗi hội viên nông dân có một việc làm ý nghĩa, mỗi chi hội nông dân có một phần việc cụ thể.”

Với chủ đề: “Cán bộ, hội viên nông dân thành phố Bắc Kạn phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hội, phong trào nông dân năm 2023 và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh”, chào mừng thành công Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và thành phố, Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn đang tiếp tục triển khai các hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân./.

Minh Cường