Phiên họp Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn tháng 6/2024

(backancity.gov.vn)- Sáng ngày 11/6, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tháng 6/2024. Dự phiên họp có các đồng chí: Lèng Hoàng Diệu, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Đăng Trưởng, Ủy viên BTV Thành ủy,Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, UV. BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn thông qua dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố khóa VII; dự thảo tờ trình, nghị quyết về việc ban hành nghị quyết phê chuẩn kết quả tái giám sát chuyên đề công tác cải cách hành chính theo mô hình một cửa liên thông trong các lĩnh vực và giám sát về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; dự thảo thông báo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành phố Bắc Kạn từ năm 2021 đến hết tháng 3 năm 2024.

Kết luận phiên họp, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Văn phòng HĐND- UBND thành phố Bắc Kạn rà soát các ý kiến cử tri chuyển đến các phòng, ban chức năng xem xét trả lời bằng văn bản gửi đến cử tri; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện các nội dung cho kỳ họp HĐND thành phố sắp tới./.

Đặng Tuyết