Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020

Sáng 30/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức  tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020 cho cán bộ chuyên trách MTTQ các xã, phường và  Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Đồng chí Ma Nhật Hoài- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Tỉnh Bắc Kạn dự và lên lớp.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Các học viên đã được truyền đạt 05 nội dung về: Điều lệ MTTQ các xã, phường và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; khái quát các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào đoàn kết sáng tạo; các chương trình nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024; vị trí, vai trò của Ban công tác Mặt trận trong vận động xây dựng đô thị văn minh; kỹ năng tuyên truyền của cán bộ ban công tác Mặt trận.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên có cơ hội tiếp cận thêm nhiều kiến thức bổ ích, cần thiết trong thực hiện công tác chuyên môn. Đồng thời  giúp đội ngũ cán bộ mặt trận nắm vững, cập nhật những kiến thức cơ bản về công tác MTTQ Việt Nam, các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác MTTQ Việt Nam để vận dụng trong tổ chức thực hiện công tác mặt trận ở cơ sở, đáp ứng được yêu cầu tập hợp và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

                              Hoàng Thạc