Thành phố Bắc Kạn: Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2010 – 2014

Trong 5 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả, thực sự góp phần tích cực vào công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.Đã tổ chức phát động phong trào được 450 buổi với 28.398 lượt người tham gia, qua phát động thu được 2.039 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Thu giữ 07 khẩu súng, 29 viên đạn các loại, 11 vỏ đạn. Có 208 lượt thôn, tổ, 8 lượt xã, phường, 15 lượt cơ quan doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Duy trì 58 tổ tự quản về an ninh trật tự, 5 đội thanh niên xung kích, 126 tổ hòa giải, 1 câu lạc bộ bạn giúp bạn, 5 nhóm phòng chống bạo lực gia đình, 2 cụm an ninh liên hoàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đó tập trung đánh giá những thành tích đạt được, trao đổi sáng kiến, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp để vận dụng vào việc tổ chức, thực hiện phong trào những năm tiếp theo.

Tại hội nghị có 10 tập thể, 16 cá nhân được UBND Thành phố Bắc Kạn tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2010 – 2014.