Thành phố Bắc Kạn chỉ đạo tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015.

Công tác tổ chức kỳ thi: Kỳ thi THPT quốc gia để xét công nhận tốt nghiệp THPT, đồng thời cung cấp dữ liệu cho các cơ sở giáo dục Đại học sử dụng làm căn cứ tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng thay vì tổ chức hai kỳ thi để thực hiện hai mục đích riêng rẽ như trước đây. Theo nguyện vọng cá nhân, thí sinh tỉnh Bắc Kạn dự thi ở hai cụm thi cụ thể: Thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng thi tại cụm thi Đại học Thái Nguyên do Đại học Thái Nguyên chủ trì. Thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT thi tại tỉnh Bắc Kạn do sở Giáo dục & Đào tạo chủ trì phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức (cụm thi sở Giáo dục & Đào tạo Bắc Kạn).

Môn thi và hình thức thi: Tổ chức thi 8 môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ (các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận; các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm; Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm; đề thi môn Ngữ văn có 2 phần: Đọc hiểu và làm văn).

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải thi 04 môn gồm 03 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 môn do thí sinh tự chọn trong các môn thi còn lại; với môn Ngoại ngữ học sinh tỉnh Bắc Kạn được phép chọn môn thi thay thế. Để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng thí sinh dự thi 04 môn quy định và đăng ký dự thi thêm các môn phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển sinh do trường Đại học, Cao đẳng quy định. Để xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải đăng ký dự thi các môn thi theo quy định của trường Đại học, Cao đẳng đối với ngành đào tạo mà thí sinh có nguyện vọng.

Thời gian thi: Ngày thi bắt đầu từ ngày 01 đến 04/7/2015, thời gian làm bài các môn tự luận là 180 phút, các môn thi trắc nghiệm là 90 phút.

Để tạo điều kiện cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 trên địa bàn được diễn ra đúng kế hoạch , đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả tốt, UBND thành phố Bắc Kạn đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ phục vụ kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2015:

1. Đối với các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ công tác, phối hợp với các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tập trung các nguồn lực ưu tiên cho việc tổ chức ôn tập, chuẩn bị kiến thức, kỹ năng làm bài thi; thông qua các hoạt động chuyên môn thực hiện lồng ghép việc thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức, hội viên, nhân dân và các tổ chức chính trị – xã hội quan tâm tới việc nâng cao chất lượng học tập và kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Tăng thời lượng tuyên truyền về kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 trên sóng phát thanh thành phố.

Tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở các nhà hàng phục vụ ăn uống trên địa bàn thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là khu vực tập trung đông học sinh tham dự kỳ thi. Bố trí lực lượng y, bác sỹ thực hiện trực tại các Hội đồng thi theo kế hoạch.

Tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông, làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là các điểm nút giao thông, các tuyến đường liên quan đến khu vực thi  theo kế hoạch. Bố trí lực lượng bảo vệ tại các Hội đồng coi thi và tham gia công tác bảo vệ đề thi, bài thi đảm bảo an toàn cho kỳ thi. 

Tham mưu cho UBND thành phố hỗ trợ kinh phí phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 cho các nhà trường còn có khó khăn; phương tiện giúp các Hội đồng coi thi vận chuyển đề thi, bài thi.

2. UBND các xã, phường

 – Quan tâm chỉ đạo và thông báo đến các thôn, tổ dân phố, các chi hội khuyến học nắm tình hình chất lượng học sinh các trường THPT trên địa bàn, số học sinh đang học lớp 12; vận động phụ huynh học sinh phối hợp thường xuyên với nhà trường và các tổ chức xã hội trong việc giáo dục, quản lý học sinh, quan tâm, tạo điều kiện cho con em mình tập trung học tập và ôn tập tốt.

– Tuyên truyền, vận động học sinh chưa tốt nghiệp THPT những năm trước tham gia ôn tập, bổ sung kiến thức để tiếp tục tham gia kỳ thi THPT năm nay.

– Phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác đảm bảo trật tự an ninh xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn trong thời gian diễn ra kỳ thi THPT quốc gia năm 2015./.