Thành phố Bắc Kạn chuẩn bị giống cây phục vụ trồng rừng năm 2023

Hiện nay, các cơ sở ươm cây giống trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã và đang chủ động ươm, chăm sóc cây con nhằm bảo đảm cung cấp đủ về số lượng, chất lượng, cơ cấu cây giống theo yêu cầu.

Công nhân vườn ươm cơ sở giống cây trồng Mạnh Minh phường Xuất Hóa đang chăm sóc cây giống năm 2023.

Năm 2023, TP. Bắc Kạn phấn đấu trồng mới đạt 160ha rừng, trong đó, trồng cây phân tán 30ha, trồng lại sau khai thác 117ha, trồng theo các chương trình, dự án khác 10ha và trồng cây đa mục đích theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND tỉnh (chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa) 3ha.

Thời điểm này, để thực hiện kế hoạch trồng rừng, các cơ sở gieo ươm giống trên địa bàn thành phố đang thực hiện chăm sóc giống cây hiện có, đảm bảo cây sinh trưởng phát triển tốt, đáp ứng nguồn giống phục vụ công tác trồng rừng cả năm. Hạt Kiểm lâm thành phố và các  xã, phường tuyên truyền, vận động Nhân dân chuẩn bị hiện trường trồng rừng đối với những diện tích khai thác trắng, rà soát những diện tích đất trống để trồng cây phân tán…

Cơ cấu giống trồng rừng năm nay chủ yếu vẫn là quế, mỡ, keo… được các nhà vườn gieo ươm cung ứng ra thị trường với giá từ 500 – 1.000đ/cây tùy loại./.

                                     Hoàng Thạc