Thành phố Bắc Kạn đánh giá mô hình cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước

Ngày 06/11, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố phối hợp với UBND xã Nông Thượng tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Mô hình cải tạo đất trồng lúa năm 2020.

Hội thảo mô hình nâng cao chất lượng đất trồng lúa tại xã Nông Thượng

Mô hình được triển khai tại 11/14 thôn (Nà Chuông, Nà Vịt, Tân Thành, Khuổi Chang, Cốc Muổng, Nà Thinh, Khuổi Cuồng, Nà Choong, Nà Kẹn, Nà Bản, Khau Cút) với 267 hộ tham gia, với tổng diện tích 40ha. Các hộ dân chủ yếu sử dụng giống lúa Bao Thai và các giống lúa ngắn ngày như Khang Dân 18, Khang Dân đột biến. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% men ủ phân hữu cơ, xử lý rơm rạ tại ruộng; hỗ trợ 50% lượng phân Ka li, phân nung chảy và thuốc bảo vệ thực vật, được hướng dẫn kỹ thuật ủ phân vi sinh, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh…

Qua đánh giá, mô hình phù hợp với khả năng, điều kiện thâm canh của người dân địa phương. Năng suất trung bình đạt 55 tạ/ha, tăng hơn 05 tạ /ha so với ruộng đối chứng không sử dụng men vi sinh; đặc biệt qua thực hiện mô hình đã giúp người dân địa phương xác định được vị trí và tầm quan trọng của việc sử dụng phân vi sinh tiếp cận với ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất; biết sản xuất được phân hữu cơ vi sinh ngay tại hộ gia đình để góp phần cải tạo tăng độ phì nhiêu của đất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm đồng thời giúp nông dân tiết kiệm được chi phí trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường canh tác./.

Minh Cường