Thành phố Bắc Kạn đạt nhiều kết quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(backancity.gov.vn)-Thời gian qua, công tác phối hợp giữa lực lượng công an với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã đạt kết quả tích cực.

“Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” phường Đức Xuân

Lực lượng Công an thành phố Bắc Kạn đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đề xuất ban hành các chủ trương, giải pháp tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an các xã, phường đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức  tuyên truyền, vận động, phát động tập trung phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được 126 buổi tuyên truyền, với hơn 10.800 lượt người tham gia. 100% xã, phường trên địa bàn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đến nay, thành phố có hơn 96% thôn, tổ đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự.

Hoàng Thạc