Thành phố Bắc Kạn họp xét thi đua, khen thưởng các danh hiệu ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 – 2018

Qua nghe Phòng Nội vụ – cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố báo cáo danh sách đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các tập thể, cá nhân ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn năm học 2017 – 2018. Các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố đã xem xét, đối chiếu với tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng. Kết quả, có 518/590 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 72/518 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 23/23 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”.

Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố thống nhất đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn xét tặng danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc” cho 07 đơn vị; xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Bắc Kạn” cho 05 cá nhân; xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 02 tập thể; xét và đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 01 tập thể.; xét tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 12 cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo, ông Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố nhấn mạnh: Trong năm học 2018 – 2019, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố cần phát huy kết quả đã đạt được, tổ chức phong trào thi đua rộng rãi, đều khắp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học; công tác thi đua cần quan tâm đến các tập thể nhỏ, đơn vị còn nhiều khó khăn./.