Thành phố Bắc Kạn khắc phục hậu quả mưa giông ngày 29/6/2016

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã nhanh chóng huy động các lực lượng khắc phục tạm thời hậu quả ngập úng tại phường Phùng Chí Kiên, phường Sông Cầu ngay khi thiên tai xảy ra; đồng thời thống kê khối lượng, báo cáo UBND thành phố để tiếp tục khắc phục tình trạng một khối lượng lớn đất đá tràn ra mặt đường.

Ngày 01/7/2016, từ nguồn vốn ngân sách địa phương, thành phố Bắc Kạn đã quyết định đầu tư 42,745 triệu đồng để khắc phục hậu quả mưa giông ngày 29/6/2016 gây ra trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, góp phần đảm bảo giao thông và ổn định đời sống nhân dân./.