Thành phố Bắc Kạn phấn đấu gieo trồng trên 75 ha cây màu vụ đông

Theo kế hoạch Vụ đông năm 2021 thành phố Bắc Kạn gieo trồng 75 ha cây rau màu các loại. Hiện người dân đã gieo trồng được hơn 60 ha, đạt 85% kế hoạch. Cây trồng vụ Đông ở thành phố đang phát triển khá tốt.

Nông dân phường Xuất Hóa chăm sóc cây rau màu vụ đông

Thời điểm này, cây rau màu đang được bà con nông dân thành phố tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh để cây trồng phát triển tốt. Nhiều biện pháp canh tác đã được người dân áp dụng như: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng chủng loại; kịp thời cung cấp nguồn nước tưới, đảm bảo độ ẩm hợp lý; tiến hành làm cỏ, vun gốc theo quy trình với từng loại cây trồng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Vụ Đông là vụ sản xuất đang đem lại thu nhập cao cho người dân. Tuy nhiên, ở một số xã người dân vẫn chưa quan tâm, nhiều diện tích đất ruộng sau khi thu hoạch xong 02 vụ lúa còn để trống. Vì vậy, UBND thành phố đã và đang chỉ đạo các xã, phường tích cực tuyên truyền người dân đầu tư sản xuất vụ Đông, tận dụng quỹ đất, nhất là chân ruộng một vụ để chuyển đổi sang trồng các loại cây phù hợp, tăng hiệu quả kinh tế, có thêm nguồn thu nhập. /.

Minh Cường