Thành phố Bắc Kạn phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2015

Nhận thức rõ tầm quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục tẻ em.  Trong những năm qua, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em xã Dương Quang đã có những hành động thiết thực để cùng chăm lo, giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tham gia công tác quản lý giáo dục các em trong dịp hè, để mỗi mùa hè đến sẽ là môi trường an toàn, bổ ích, lành mạnh thu hút các em tham gia.

Năm 2015, với chủ đề: “ Lắng nghe trẻ em nói ’’, tháng hành động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với việc xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em. Phòng chống xâm hại, ngược đãi và bạo hành trẻ em. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực các hoạt động trọng tâm của công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, tạo phong trào mạnh mẽ trong toàn xã hội tham gia bảo vệ chăm sóc trẻ em, tạo cho trẻ em có những điểm vui chơi lành mạnh, bổ ích.

Tại lễ phát động, các các ban, ngành, đoàn thể, các đại biểu, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã tặng quà cho các em học sinh nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi và đóng góp ủng hộ “ Quỹ bảo trợ trẻ em” xã Dương Quang được số tiền  trên 9.300.000đ.