Thành phố Bắc Kạn quy hoạch 2 điểm du lịch

(backancity.gov.vn)- Nhằm phát huy tiềm năng phát triển du lịch của địa phương, thành phố Bắc Kạn đang thực hiện quy hoạch 2 điểm du lịch gồm: Khu du lịch sinh thái hồ Nặm Cắt và Khu Du lịch sinh thái Thác Bạc-Đèo Áng Toòng.

Một góc nhỏ Khu Du lịch sinh thái Thác Bạc-Đèo Áng Toòng

Khu du lịch sinh thái hồ Nặm Cắt đã được UBND tỉnh chấp thuận và giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư lập Quy hoạch phân khu xây dựng. Về hạ tầng kết nối với Khu du lịch sinh thái hồ Nặm Cắt, UBND thành phố đã được UBND tỉnh phê duyệt về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án đường vào hồ Nặm Cắt, hiện đang hoàn thiện các bước của dự án, triển khai thống kê giải phóng mặt bằng. Đối với khu Du lịch sinh thái Thác Bạc – Đèo Áng Toòng đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục quy hoạch phân khu xây dựng với kinh phí mời gọi tài trợ khoảng 3,2 tỷ đồng.

Minh Cường