Thành phố Bắc Kạn rà soát, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Theo số liệu thống kê trên phần mềm nền tảng tiêm chủng Quốc gia cho thấy, tính đến ngày 22/4/2022, toàn thành phố Bắc Kạn còn 9.544 người từ 12 tuổi trở lên đủ điều kiện về thời gian tiêm mũi 2, mũi 3 vắc xin phòng Covid-19 nhưng chưa tiêm. Vì vậy, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Cụ thể, phường Đức Xuân 1.678 người; Xuất Hóa 631 người; Sông Cầu 2.628 người; Huyền Tụng 1.198 người; Nguyễn Thị Minh Khai 831 người; Phùng Chí Kiên 1.344 người; xã Nông Thượng 641 người; xã Dương Quang: 593 người.

Khu vực tiêm phòng vắc xin Covid-19 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Kạn.

Để triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho toàn thể nhân dân trên địa bàn đảm bảo tiến độ và đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin. UBND thành phố Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 669, ngày 25/4/2022 về việc rà soát, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19. Trung tâm Y tế thành phố tăng cường giám sát, hỗ trợ nhân lực về chuyên môn nghiệp vụ trong tổ chức thực hiện hoạt động tiêm chủng. Phối hợp cũng 08 xã, phường, chỉ đạo Trạm Y tế cơ sở, cơ quan chuyên môn thực hiện cập nhật, hiệu chỉnh theo quy định về các thông tin liên quan đến tiêm vắc xin đối với các công dân trên địa bàn, tạo thuận lợi cho việc quản lý, cấp hộ chiếu vắc xin…theo quy định của Nhà nước. Cung cấp nội dung tuyên truyền cho cơ quan thông tin, truyền thông và các cơ quan, đơn vị, trường học…về lợi ích của tiêm vắc xin để mọi người dân cùng tham gia, hưởng ứng.

Các xã, phường tiến hành rà soát thực tế, thống kê lập danh sách những người đủ điều kiện tiêm. Xây dựng kế hoạch và hoàn thành việc tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng trước 27/4/2022./.

 Đặng Tuyết