Thành phố Bắc Kạn tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tham gia lớp tập huấn, các học viên sẽ được truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cơ bản về vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên và tổ trưởng. Đồng thời, được hướng dẫn quy trình điều tra và các quy định trong phiếu điều tra; xác định nhân khẩu thực tế thường trú; hướng dẫn cách hỏi và ghi phiếu. Hướng dẫn cài đặt chương trình và ghi phiếu trên máy tính bảng, điện thoại thông minh; hướng dẫn sử dụng phiếu điện tử trong thu thập thông tin (CAPI); hướng dẫn nghiệm thu trực tuyến tại trang Web điều hành; thực hành ghi phiếu… 

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tổng điều tra và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, tổng hợp kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm  2019; nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức, chỉ đạo về tất cả các công đoạn của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thanh viên ban chỉ đạo và các điều tra viên của các xã, phường để triển khai áp dụng trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 tới.

          Qua cuộc điều tra, nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, từ đó tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định, phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và địa phương, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.