Thành phố Bắc Kạn thực hiện cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Là một trong những xã, phường có số hộ cần điều tra và số địa bàn điều tra lớn của thành phố, những ngày này không khí của cuộc tổng điều tra tại phường Huyền Tụng diễn ra khá nhộn nhịp, người dân cũng tích cực hưởng ứng và tạo điều kiện cho cán bộ điều tra hoàn thành tốt công việc được giao. Ông Nông Văn Kiêm – tổ Nà Pài, phường Huyền Tụng , thành phố Bắc Kạn cho biết “ Tôi là công dân của tổ  Nà Pài, hôm nay được cán bộ điều tra của phường Huyền Tụng đến điều tra về nông nghiệp nông thôn thủy sản, tôi đã trung thực khai báo về vấn đề kinh tế gia đình, về nuôi trồng thủy sản, về chăn nuôi”

Trong cuộc tổng điều tra này toàn phường Huyền Tụng có 862 hộ dân cần điều tra, được phân làm 08 địa bàn với 01 tổ trưởng và 08 điều tra viên làm nhiệm vụ, để thực hiện cuộc Tổng điều tra lần này phường đã triệu tập một số tổ trưởng  và cán bộ trên địa bàn làm điều tra viên. Ông Hoàng Văn Hoạt –Điều tra viên phường Huyền Tụng , thành phố Bắc Kạn chia sẻ “ Thực hiện kế hoạch điều tra về nông nghiệp nông thôn thủy sản bản thân tôi là một điều tra viên của phường Huyền Tụng  vừa thực hiện công việc chuyên môn vừa thực hiện công tác điều tra, đã tranh thủ thời gian buổi trưa, buổi chiều ngoài giờ làm việc xuống trực tiếp các hộ gia đình trên địa bàn được phân công để tổ chức điều tra”

Không chỉ ở phường Huyền Tụng mà mà ở các xã phường khác trên địa bàn thành phố cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều tra, trong đợt này thành phố đã trưng tập được 43 điều tra viên, 08 tổ trưởng và 08 giám sát viên là những người có đủ điều kiện về trình độ, sức khỏe , nắm chắc địa bàn, nhiệt tình và có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Với tổng số 43 địa bàn thực hiện tổng điều tra, trong đó nông thôn 25 địa bàn và thành thị có 18 địa bàn với 3.294 hộ được điều tra được điều tra. Toàn thành phố có 45 hộ mẫu chính thức và 15 hộ mẫu dự phòng. Trong ngày 1/7 tất cả các xã, phường trên địa bàn thành phố đều ra quân. Hiện nay Chi cục thống kê thành phố đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh thực hiện cuộc tổng điều tra để đảm bảo thời gian đúng theo quy định. Ông Hà Thiêm Thông – Chi cục phó chi cục thống kê- Phó Ban chỉ đạo TĐT  NN- NT -TS thành phố Bắc  Kạn đã khẳng định “ Đối với cuộc Tổng điều tra Nông nghiệp, nông thôn và thủy sản thành phố Bắc Kạn năm 2016, chúng tôi đã tham mưu cho UBND thành phố để thực hiện cuộc Tổng điều tra. Ngày 1/7 tất cả các điều tra viên trên địa bàn thành phố đã đồng loạt ra quân và mỗi điều tra viên thực hiện từ 3 đến 5 hộ để làm quen với bảng hỏi từ đó rút kinh nghiệm để thực hiện theo đúng phương an mà Chi cục thống kê đã đề ra. Đến thời điểm này các điều tra viên đã thực hiện điều tra nắm được các câu bảng hỏi, khai thác đầy đủ thông tin, số lượng thông tin chính xác đáng tin cậy”

Với sự tích cực vào cuộc của chính quyền các địa phương, thành phố Bắc Kạn phấn đấu hoàn thành công tác tổng điều tra theo đúng kế hoạch đề ra góp phần cùng cả tỉnh thực hiện tốt cuộc tổng điều tra.