Thành phố Bắc Kạn thực hiện hiệu quả các mô hình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp

(backancity.gov.vn) – Thời gian qua, thành phố Bắc Kạn đã tích cực thực hiện các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ đó đem lại những hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế, tăng thu nhập và hình thành chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm giữa người dân và doanh nghiệp.

Mô hình trồng ngô ngọt tại tổ Tổng Nẻng, phường Huyền Tụng

Mô hình trồng thâm canh cây dưa chuột liên kết chuỗi giá trị được triển khai trồng bắt đầu từ tháng 2 năm 2023 tại xã Nông Thượng và phường Huyền Tụng. Các hộ dân tham gia mô hình được Hợp tác xã tạm ứng trước giống, phân bón, màng phủ. Quá trình làm đất, xuống giống, chăm sóc, thu hoạch… được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố hướng dẫn kỹ thuật. Kết quả mô hình với sản lượng trung bình đạt là 39 tấn/ha với giá thu mua trung bình của Hợp tác xã từ 3.000đ – 7.000đ/kg, trừ đi chi phí đầu tư, sẽ đem lại lợi nhuận cho người dân khoảng 85 triệu đồng/ha, gấp hơn 2 lần so với trồng lúa.

Ông Nguyễn Duy Chi, tổ Tổng Nẻng, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn nói: “Thời gian tới, mô hình tiếp tục được duy trì, có được hỗ trợ cho người dân thì sẽ phát triển thêm nhiều nữa. Mọi người thấy được hiệu quả từ mô hình nên mong muốn sẽ tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ nhân rộng mô hình để nâng cao thu nhập cho người dân”.

Để triển khai hiệu quả các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn, thành phố Bắc Kạn đã tăng cường rà soát, khảo sát, tổng hợp ý kiến từ nhu cầu của người dân và căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương nên quá trình triển thực hiện luôn có sự thống nhất cao sự tham gia tích cực của người dân. Hiệu quả của các mô hình, dự án đã góp phần chuyển đổi mạnh về nhận thức của người dân, đặc biệt là việc tiếp thu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, từ đó bước đầu hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm và hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn. Điển hình như dự án cải tạo và phát triển diện tích cây mơ vàng, mô hình trồng mít thái, trồng dưa chuột bao tử, trồng ngô ngọt; mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà lưới đơn giản đã đem lại những hiệu quả thiết thực, rau phát triển tốt, ít sâu bệnh, mẫu mã đẹp, đem lại năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế cao cho người trồng rau. Đồng thời đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Chị Hứa Ngân Hà, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Thành phố Bắc Kạn cho biết: “Khi thực hiện mô hình nhà lưới đơn giản người dân sẽ được hỗ trợ về nhà lưới, kỹ thuật thực hiện. Từ những hiệu quả bước đầu chúng tôi tiếp tục nhân rộng thực hiện mô hình ra nhiều xã phường khác…”.

Trong thời gian tới, thành phố Bắc Kạn tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện cấp kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư hỗ trợ cho người dân mở rộng và thực hiện các dự án phát triển sản xuất có hiệu quả. Tăng cường chỉ đạo các xã, phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các mô hình, dự án triển khai tốt quy trình kỹ thuật, từ đó đem lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp./.

Hoàng Thạc