Thành phố Bắc Kạn tích cực đấu tranh phòng chống ma túy

Tại thành phố Bắc Kạn, tình trạng nghiện ma túy, tái nghiện ma túy, tội phạm ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp. Mặc dù các cơ quan chức năng đã mở nhiều đợt truy quét tội phạm hình sự nói chung và tội phạm ma túy nói riêng nhưng tình hình vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Trước tình hình đó, các ngành chức năng đã làm tốt vai trò tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố trong việc chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, từ đó huy động cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện các mặt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực về tình hình trật tự xã hội góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và ngày Quốc tế, toàn dân phòng, chống ma túy 26/6, Ủy ban nhân thành phố Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 06/6/2018 về triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2018, chỉ đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể và ủy ban nhân dân 08 xã, phường tích cực triển khai các chương trình hành động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố trong việc đấu tranh phòng, chống ma túy, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tất cả vì sự phát triển bền vững của thành phố./.