Thành phố Bắc Kạn tiếp công dân định kỳ tháng 6/2024

(backancity.gov.vn)- Sáng 6/6, đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 6/2024. Đến dự có các đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trịnh Tiến Dũng, Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách, HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử thành phố và một số phòng, ban có liên quan.

Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn phát biểu tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2024

Theo đơn đề nghị của bà Đào Thị Hương tại tổ 8A, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, có nội dung liên quan đến việc giải quyết vướng mắc trong cấp GCN QSD đất (lần đầu) cho bà tại tổ 8A, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn.

Qua kiểm tra rà soát, đối chiếu với bản đồ địa chính qua các thời kỳ cho thấy rằng thừa đất số 40, tờ bản đồ số 21, diện tích 74.6 m2 đất ở tại đô thị (ODT)  mang tên bà Nguyễn Thị Xuân. Bà Đào Thị Hương là người đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn bà Nguyễn Thị Xuân là con gái ruột của bà Hương, thửa đất này bà Hương đã tặng cho con từ năm 1980 nhưng chưa thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay do bà Xuân không có mặt tại địa phương nên bà Đào Thị Hương( mẹ đẻ) đứng tên đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Qua rà soát hồ sơ lưu trữ thấy rằng bà Đào Thị Hương đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu tại tổ 8A, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, nguồn gốc sử dụng đất công nhận quyền sử dụng đất ( trường hợp được công nhận quyền sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất). Mặt khác, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của bà Đào Thị Hương đối với thửa đất số 40, tờ bản đồ số 21, diện tích 74.6 m2 đất ở tại đô thị (ODT), tại tổ 8A, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, đang thực hiện không phải nộp tiền sử dụng đất là không đảm bảo theo quy định của pháp luật. Căn cứ theo các quy định nêu trên, UBND thành phố không có cơ sở để chấp thuận cho gia đình bà Đào Thị Hương được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đề nghị của bà.

Qua trao đổi dân chủ, phân tích cụ thể, thấu đáo, làm rõ từng nội dung kiến nghị của công dân, đồng chí Hoàng Hà Bắc- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị bà Hương tiếp tục trao đổi với gia đình, có thể xem xét cấp cho cháu của bà, nếu bà Xuân vắng mặt. Còn việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được miễn nộp tiền hay không thì cần có đủ các căn cứ, hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp công dân Nguyễn Gia Hàn, tổ 8, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn để nghị xem xét giải quyết trả lại diện tích 176,5 m2 đất Rừng sản xuất tại tổ Nà Pèn, phường Huyền Tụng cho gia đình; và  Hộ ông Hoàng Thanh Sơn lấn chiếm đất đường dân sinh tại ngõ 168, tổ 8, phường Nguyễn Thị Minh Khai.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Gia Hàn đề nghị xem xét giải quyết việc thừa đất của gia đình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 827711 ngày 20 tháng 1 năm 2017, với diện tích 1983.7 m2, đất rừng sản xuất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã thực hiện chỉnh lý biến động đất đai giảm diện tích 176.5 m2 của gia đình, sau đó UBND phường Huyền Tụng đã thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hoàng Thanh Sơn bao gồm phần diện tích đất trên. Ông Sơn tiếp tục chuyển quyền sử dụng đất cho ông Hoàng Thanh Oai một phần diện tích đất, bao gồm cả phần diện tích đất176.5 m2. Gia đình ông Hàn đề nghị gia đình ông Oai trả lại phần diện tích đất trên cho gia đình. Qua xem xét nội dung đơn đề nghị của của ông Nguyễn Gia Hàn và xem xét hồ sơ đăng ký biến động đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố có ý kiến như sau. Phần diện tích 176.5 m2 đất rừng sản xuất đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện chỉnh lý biến động giảm tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 827711, ngày 20 tháng 1 năm 2017, mang tên ông Nguyễn Gia Hàn và bà Nguyễn Thị Mùi. Ngoài ra diện tích phần đất trên đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Hoàng Thanh Sơn, ông Sơn đã chuyển quyền cho ông Hoàng Thanh Oai. Nay ông Hàn kiến nghị đối với phần diện tích 176.5 m2 là đất của gia đình. Đối với nội dung này thuộc về giải quyết tranh chấp đất đai giữa 2 gia đình. Do vậy, trường hợp hòa giải, giải quyết không thành ông Hàn có thể tiếp tục kiến nghị đến Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Kạn để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Về nội dung kiến nghị thứ hai, trên cương vị là cử tri, tổ trưởng tổ dân phố tổ 8, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Kạn ông Nguyễn Gia Hàn đề nghị xem xét giải quyết việc hộ ông Hoàng Thanh Sơn lấn chiếm đất đường dân sinh tại ngõ 168, tổ 8, phường Nguyễn Thị Minh Khai. Với nội dung này, đã được các cấp các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Đối với nội dung kiến nghị thứ nhất của ông Hàn, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hà Bắc cho rằng, trong thời gian qua thành phố đã giao cho các cơ quan chức năng rà soát hồ sơ, cơ bản hồ sơ đúng theo quy định và đã kiểm tra thực địa, việc chỉnh lý đất đai là theo đúng quy định. Trên cơ sở đó, gia đình ông Hàn có thể xem xét tiếp tục kiến nghị đến Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Kạn để giải quyết theo đúng thẩm quyền. Với nội dung kiến nghị thứ hai của ông Hàn, đã được các cấp các ngành chức năng xem xét giải quyết. Tuy nhiên, đồng chí đề nghị UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường làm văn bản trả lời kiến nghị cho cử tri nắm rõ ./.

Hoàng Thạc