Thành phố Bắc Kạn tổ chức trồng 58 cây đào phai

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, thành phố Bắc Kạn đã triển khai tốt phong trào trồng và bảo vệ cây xanh có hiệu quả. Đặc biệt là tổ chức lễ phát động Tết trồng cây vào các dịp đầu xuân, góp phần bảo vệ môi trường, làm cho thành phố xanh, sạch đẹp hơn.

          Ngay trong ngày ra quân đầu xuân 2018, đại diện cán bộ và các đoàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố đã trồng được gần 60 cây Đào phai tại dọc theo tuyến đường Phặc Tràng, thôn Phặc Tràng xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn.Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện xã hội hóa trồng cây Đào phai tại các tuyến đường của thành phố Bắc Kạn.