Thành phố Bắc Kạn triển khai Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

(backancity.gov.vn) – Sáng 20/9, UBND Thành phố Bắc Kạn phối hợp Sở Y tế tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 17 ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Thị Huế, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã triển khai đầy đủ các chủ trương, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, nhằm tạo chuyển biến về nhận thức,hành động, đề cao trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm.

Đồng thời duy trì, phát huy các kết quả đạt được trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, tiếp tục tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện thành công các nội dung về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; tăng cường tuyên truyền để người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hiểu đúng và chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật về an ninh, ATTP; Thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia công tác bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới./.

Hoàng Thạc