Thành phố Bắc Kạn trồng thử nghiệm hoa cúc làm trà

(backancity.gov.vn)-Thực hiện Dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, một số hộ dân ở xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn đang triển khai trồng thử nghiệm 2,3 ha hoa cúc làm trà.

Người dân tham gia dự án đang chăm sóc cây hoa cúc

Dự án trồng hoa cúc làm trà do Hợp tác xã Dương Quang chủ trì. Các hộ dân tham gia thực hiện Dự án được hỗ trợ về giống và tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc. Hiện cây hoa cúc đã phát triển được khoảng 15cm, bà con đang tiến hành làm cỏ, tưới nước, bón lót phân và xới gốc nhẹ. Dự kiến cây sẽ cho thu hoạch hoa vào tháng 11 dương lịch. Ước tính trung bình cứ 10 kg hoa tươi sẽ thu về được 1 kg hoa cúc sấy khô phục vụ làm trà.

Hoàng Thạc