Thành phố đảm bảo nước tưới cho sản xuất vụ xuân

(backancity.gov.vn) – Triển khai sản xuất vụ xuân, thành phố Bắc Kạn chỉ đạo các xã, phường thực hiện kiểm tra, sửa chữa, nạo vét kênh mương để đảm bảo nước tưới cho khoảng 480ha diện tích vụ xuân trên địa bàn.

Người dân thành phố chủ động nạo vét kênh mương, bám sát lịch thời vụ gieo trồng

Thành phố chỉ đạo ngành chuyên môn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động nạo vét kênh mương, bám sát lịch thời vụ gieo trồng, nhu cầu dùng nước của cây trồng để tưới tiêu hợp lý. Trạm Quản lý thủy nông thành phố thực hiện theo dõi, quản lý, vận hành, điều tiết nguồn nước và phối hợp với UBND các xã, phường kiểm tra, sửa chữa, nạo vét kênh mương, phát dọn cây cối, khơi thông dòng chảy; bảo dưỡng sửa chữa các trạm bơm và máy bơm./.

Minh Cường