Thành ủy Bắc Kan gặp mặt cán bộ tiền nhiệm nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam