Thí điểm mô hình “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt”

BBK – Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch số 12/KH-TTPVHCC ngày 05/9/2023 về triển khai thí điểm mô hình “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt” trong thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm.
Người dân thực hiện thủ tục Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn. ảnh 1

Người dân thực hiện thủ tục Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 05/9/2023 đến 30/6/2024. Thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn thực hiện thí điểm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh bao gồm: Sở Công Thương cung cấp thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; Sở Giao thông vận tải cung cấp thủ tục đổi giấy phép lái xe; Sở Giáo dục và Đào tạo thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (trừ phương pháp tính thuế); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; Sở Tư pháp cung cấp thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam; Sở Xây dựng cung cấp thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III.

Về cách thức thực hiện, các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn tại địa chỉ: https://dichvucong.backan.gov.vn. Đối với thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (trừ phương pháp tính thuế), tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Đối với các ngày khác không áp dụng thí điểm mô hình, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính theo cách thức thực hiện được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn, Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hướng dẫn của công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh./.