Thị xã Bắc Kạn: Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá năm 2012

Để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, ngày 29/5/2012, UBND thị xã Bắc Kạn ban hành Công văn số 326/CV-UBND về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá năm 2012.  

Để huy động sự tham gia đông đảo của cộng đồng và sự ủng hộ của các nhà hoạch định chính sách cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, Tổ chức Y tế Thế giới đã lấy ngày 31/5 hàng năm là Ngày Thế giới không hút thuốc lá. Năm 2012 chủ đề của Ngày Thế giới không hút thuốc lá là “Sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá đối với các chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá”. Hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá, được sự nhất trí của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 25/5/2012 đến ngày 31/5/2012, Việt Nam tổ chức Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá năm 2012.

 

Theo đó, UBND thị xã yêu cầu: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền lồng ghép tại cụm dân cư về tác hại của thuốc lá và các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu quả, về sự cần thiết phải xây dựng môi trường 100% không có khói thuốc lá tại nơi làm việc, nơi công cộng, trong nhà, trên các phương tịên giao thông công cộng…; phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh chỉ đạo lồng ghép phong trào xây dựng Làng Văn hoá – sức khoẻ với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào

Các Ban, ngành đoàn thể tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá như: Tuyên truyền, lồng ghép về tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ con người; ban hành và thực thi quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc.

UBND các xã, ph­ường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương và các cơ quan đơn vị trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá năm 2012; chỉ đạo tuyên truyền về tác hại và phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lào trên hệ thống loa truyền thanh các xã và tuyên truyền lồng ghép tại khu dân cư…/.

Thu Cúc